Консорциум

Кипърска федерация по баскетбол (КБФ)

Координатор на проекта

КБФ е  спортният орган на най-високо ниво относно баскетбола в Кипър. Федерацията се управлява от 14-членен съвет на директорите, начело с председател. Под надзора на КБФ са всички първенства от 7-годишна възраст до мъжка и женска лиги, шампионатите 3х3, както и националните отбори, които представляват Кипър в международни състезания на ФИБА. КБФ е отговорна и за развитието на талантите, както и за максимално възможното популяризиране на баскетболния спорт.

Българска федерация по баскетбол (БФБ)

започнали

БФБ е независимо доброволно обединение на клубове и сдружения по баскетбол в Република България, осъществяващи дейности по развитието на баскетбола в официално признатите от Международната федерация по баскетбол (ФИБА) дисциплини – стандартен баскетбол, 3х3, баскетбол на инвалидни колички и баскетбол за ветерани. БФБ е оторизирана да провежда държавните първенства по баскетбол в България, както и отговаря за подготовката и участието в международни състезания на националните отбори по баскетбол от всички възрастови групи.

БФБ е сдружение с нестопанска цел, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).

БФБ представлява българския баскетбол в международните и националните спортни организации и членува в Международната федерация по баскетбол (ФИБА).

Федерация по баскетбол на Северна Македония – (БФСМ)

започнали

БФСМ стартира своята независимост на 22 януари, 1950 г. в Куманово на учредителното си събрание. На 21 декември 1991 г. БФСМ поиска от Конгреса в Спрингфийлд да получи пълноправно членство във ФИБА. Заявлението е потвърдено на 30 април 1993 г. на заседанието на Изпълнителния комитет на ФИБА в Пуерто Рико. Решението беше потвърдено и по време на Генералната асамблея на ФИБА Европа в Норвегия на 22 май 1993 г. Нашата основна цел е развитието на баскетбола в Северна Македония, възраждането на спорта като спорт номер едно в страната и създаването на условия за развитие на млади таланти в нашите баскетболни клубове. БФСМ е нестопанска организация, която работи единствено в посока на развитие на баскетбола в страната, във всички признати дисциплини на ФИБА, като (5х5), 3х3, обединен баскетбол (Спешъл Олимпикс), баскетбол за ветерани и минибаскетбол, мъжко и женско направление, на ниво за подрастващи и мъже и жени.

Румънска федерация по баскетбол (ФРБ)

започнали

ФРБ е упълномощена да отговаря за организацията, ориентацията, развитието и контрола на баскетболната дейност на територията на Румъния и на представянето на международно ниво. Отговорна е за стратегията за развитие на баскетбола на всички нива – от минибаскетбол, до най-високото ниво за мъже и жени. Прилага стратегия по отношение на националните отбори на всички нива, организира национални и международни събития за подрастващи. ФРБ промотира добрата комуникация с треньорите и представителите на отборите по отношение развитието на баскетбола, като се стреми практикуването му да започва от малка възраст до достигане на националния отбор. Организира клиники за треньори с цел повишаване на техническото им ниво и разбирането им за развитието на този спорт. Организира тренировъчни лагери – национални и международни в близко сътрудничество с ФИБА и партньори сред националните европейски федерации.

Център за социални иновации (CSI)

започнали

Центърът за социални иновации (ЦСИ) е организация за изследване и развитие, която се фокусира върху насърчаване на социалните иновации, които могат да доведат до положителна промяна в местен, национален, регионален и глобален контекст. ЦСИ вярва, че четирите стълба – Социално взаимодействие, Образование, Развитие и Икономическа Рационализация, съчетани с фундаментално стабилни и устойчиви решения, както и с предлагане на рационални решения на системни социални проблеми, могат да доведат до творчески решения и значително да променят  социалната структура на всяко едно общество. ЦСИ работи върху пазарни, социални, икономически и културни предизвикателства с правителства, местни административни агенции, агенции с нестопанска цел, търговски организации и образователни институции.

Аматьорска спортна асоциация  – Маргерита Спорт и Вита Баскет (МСВ Баскет)

започнали

Маргерита Спорт и Вита (МСВ) е определена да изпълнява една от най-важните мисии на всеки съвременен град – да създава условия за развитие на спортната дейност на жителите на Маргерита ди Савоя и прилежащата й територия. Основната цел на МСВ е да допринесе за подготовката на анализи и проучвания за насърчаване на мобилността при обучението на учители и ученици чрез между училищни партньорства; проучвателни дейности и сътрудничество между треньори – експерти от Италианската федерация по баскетбол и учители в баскетболни училища, насърчаващи Двойна кариера на спортистите и подобряване на развитието на уменията им.

Образователна асоциация Анатолия

започнали

Асоциацията на възпитаниците на колежа ,,Анатолия‘‘ (1937г.) е от първите организации в Гърция, които са започнали да практикуват баскетбола като любим спорт сред мнозина и то не само в Северна Гърция, тъй като нейният отбор достигна върха на гръцката баскетболна лига през 60-те години. Колежът в Анатолия бе дом на първия в историята баскетболен лагер в Гърция ( от 1983 г.), докато Американският колеж в Солун (приблизително 1981 г.) продължава дългата история на баскетболната традиция на институцията, като организира широк брой баскетболни събития за своите студенти.

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява потвърждение на нейното съдържание, което изразява единствено вижданията на авторите и Комисията не е отговорна за каквото и да е използване на информацията, съдържаща се в нея.

[Номер на проекта: 613606-EPP-1-2019-1-CY-SPO-SCP]

Advertisement
%d bloggers like this: